Apple TV

”Strömma innehåll trådlöst från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPlay, Med AirPlay kan du strömma musik, bilder och videor till din Apple TV eller strömma musik till dina AirPort Express- eller AirPlay-kompatibla högtalare. Och med AirPlay-skärmdubblering kan du visa din iOS-skärm på din Apple TV.”

Apple TV (förkortas ATV) är något som jag för första gången mötte i skolans värld på ett studiebesök på en skola i London under Bett 2016. Efter att i flera år använt Smartboard i min undervisning och ser det som guds gåva, har det dock alltid varit en begränsning med alla dessa kablar. Inte bara bristen på rörelsefrihet utan också det slitage på bla VGA-kabeln det innebär med inkoppling och urkoppling.  Apple TV innebär att jag närsomhelst varsomhelst i slöjdsalen kan koppla upp det jag vill visa, trådlöst (airplay), via min Ipad eller elevernas.  Tex när vi eleverna ska börja med symaskinen och lära sig att trä den kan en elev filma mig och alla kan se tydligt, via projektorn, där framme på stor skärm.  Eleverna kan också visa sina arbeten från sina enheter vilket öppnar för fler möjligheter till formativa bedömningsprocesser. Det är ett fantastiskt verktyg och jag upptäcker hela tiden nya möjligheter och idéer. Läs mer på Apple support  om det rent tekniska och vad som krävs i utrustning mm.