Ord betyder så mycket

Jag lästa följande tänkvärda ord på en osignerad tavla:

De ord du säger idag                                                                                                                 ska leva kvar resten                                                                                                                    av livet hos någon annan.

Tänk så många ord som vi hör under en enda dag, för att inte tala om under ett helt liv. Det mesta vi hör glöms förstås bort.  Vissa ord bär vi dock med oss hela livet, dessa ord kan påverka oss positivt likväl som negativt.

När jag skulle börja i fyran, för 35 år sedan, fick jag en ny lärare. Min lågstadielärarinna Britta lämnade över oss, hennes 16 elever, till mellanstadiemagistern Bengt. Efter några månader blev det dags att gå på det årliga kvartssamtalet. Mamma och jag satte oss ner vid en bänk i klassrummet och Bengt vände sig mot mamma och startade upp samtalet med att säga:

– Gunilla hon kommer in som en sol i klassrummet varje morgon. Hon är glad från det att hon kommer tills det är dags att gå hem. 

Det var en ny tanke för mig, ett nytt sätt för mig att se på mig själv. Bengts ord kan jag ju som sagt minnas än idag och jag vet att han med dessa ord lade en grund i mitt liv som jag sedan har byggt vidare på. Det var några små enkla ord som etsade sig fast i mitt minne. 

Det är inte alla som bär med sig positiva ord om sig själva från skoltiden. En av mina bröder ville väldigt gärna vara med i skolkören och det fick han med uppmaningen: 

– Bara om du mimar vid uppsjungningarna så det inte hörs hur falskt du sjunger.

Min storebror gav upp sin dröm att få sjunga och slutade direkt i skolkören. Han  försökte aldrig igen. Vetskapen att han inte kunde sjunga slogs tidigt fast i hans liv, efter bara några få gånger i skolkören. Lärarens ord glömmer han inte och om det blir tal om att sjunga i något sammanhang så hänvisar han än idag tillbaka till dessa ord som han fick höra i början av 70-talet.

Snart är det dags för alla oss lärare att sätta oss ner med våra elever i denna termins utvecklingssamtal. Jag brukar då sända en tanke till Bengt, han finns tyvärr inte längre finns kvar i livet, och tänka på att likt honom försöka att lyfta mina elever med det jag säger. Jag vill skicka med dem ord som sätter fingret på deras förmågor, ord som kan hjälpa dem att förstå hur de kan bygga vidare på sitt lärande. Det finns alltid något att jobba vidare med, något som det behöver tränas mer på och det finns nya mål att nå upp till. Om eleven får en grund där denne vet sina styrkor tor jag att det blir lättare för eleven att hitta vägar hur de ska jobba vidare för att ta till sig nya kunskaper.

De ord vi säger på utvecklingssamtalen, eller under skoldagarna, kan bli ord som eleven bär med sig hela livet. Jag hoppas att vi, som har den stora förmånen att jobba med barn i skolan, ska så små frön av självtillit och framtidstro. Ett av de främsta målen för mig är att mina elever får en positiv bild av sig själva och att de ska få en tro på sin egen förmåga.

IMG_1443[1]

Kommentera