Att finna motivation

Jag har lyckan att ha en fantastisk chef som alltid lyssnar och kommer med peppning. Jag berättade för henne att jag just nu känner mig villrådig i hur väl jag lyckas motivera mina elever. Efter en stund fick vi lärare ett veckobrev från henne med peppning och inspiration. I det veckobrevet länkade hon till Helena Wallbergs blogg specialpedagogen.worldpress.com

Där tar Helena upp fem faktorer som är värda att tänka på när höstrusket kommer:

  •  Håll genomgångar korta (max 5 minuter) bryt av med diskussioner.
  • Inga längre självständiga arbeten, detaljerade cheklistor så eleven får ”bocka av” och känna sig färdig.
  • Prata om känslan men byt ”men” till ”och”. Jag är urtrött och jag ska göra mitt bästa.
  • Matris för vilka metakognitiva strategier man behöver använda för att klara uppgiften. Där man får skatta hur säker man känner sig för att se att man utvecklas.
  • Välj hemuppgifter med extra omsorg så de inte känns ”ovärda” för eleven.

Jag tyckte dessa punkter var mycket viktiga och det är så skönt att se att fler upplever att motivationen tryter såhär års. Genomgångarna ska jag omedelbart ändra på genom att bryta av med Kahoot som mina elever fullkomligt älskar!  Matriser har jag förkärlek till att använda men jag har fått mig en tankeställare om mina matriser som jag kommer diskutera längre ned. Men helt klart ska jag vara extra noga med att alla elever kanske behöver en checklista just nu. Vi har några som har det som en extra anpassning men det skadar ju inte att underlätta för alla. Hemuppgifter kanske kan bytas mot någon av mina flippar?

Jag har hunnit läsa halva boken jag fick av förvaltningen, Förstelärare – en handbok av Per Kornhall.

image

Boken tar upp bland annat den press som man som förstelärare kan känna. Pressen att hålla maximal kvalitet för att göra sig förtjänt av sin löneförhöjning.

En annan intressant sak jag läste var att lärare är den akademiska yrkeskategori som känner mest mening i sitt arbete, å andra sidan är lärare den kategori som känner sig mest missnöjda med sin arbetssituation. Jag känner igen mig mycket i detta resonemang. Pressen man upplever kommer nog ifrån att man känner att man har ett otroligt viktigt jobb samtidigt som lärare är duktiga på att analysera sina egna arbetsinsatser och resultat.

Det som var lite jobbigt att läsa är den del som handlar om motivation. Jag tänkte först toppen!! Nu får man lite tips.. Men det jag läste skakade om mig lite. Kornhall beskriver att det finns inre och yttre motivation. Den inre motivationen är den som uppstår när en person blir riktigt intresserad och fängslad av något. Då kan personen lära sig enormt mycket under en väldigt kort tid men samtidigt nå en djup inlärning.

Motsatsen till den inlärning som sker med hjälp av inre motivation är sådan inlärning som kräver yttre belöningar. Yttre belöningar kan vara betyg eller pengar. Denna inlärning ger inte lika djup kunskap. Författaren är orolig för det sätt som många skolor använder matriser för att visa exakt vad som krävs för de olika stegen i kunskapskraven. Att detta bara gynnar den yttre motivationen och därför missar den djupa kunskapen.

Sammanfattningsvis tolkar jag det Kornhall skriver som att lärandematriser behöver inte alltid vara ett bra verktyg. När man använder sig av synligt lärande behöver man förklara för eleverna varför de ska lära sig vissa saker men inte genom att påkalla den yttre motivationen utan den inre. Detta gör man genom att får eleverna att förstå syftet med undervisningen. Men jag upplever iallafall läroplanens syfte som lite stort, abstrakt och luddigt för eleverna att förstå.

Hur ska jag använda detta??

Jo, jag tänker mig att jag måste hålla ett mer framtid/verklighetsfokus. Att syftet med undervisningen är att ge dem kunskaper för verkliga livet.

Att inte tro att viljan att få betyg räcker till att motivera eleverna. Samtidigt så håller jag med Helena att en matris kan fungera som en checklista och på så sätt hålla motivationen uppe. Man måste hjälpa elever att strukturera sin vardag när motivationen tryter så de inte tappar hoppet!

Vi lär för livet inte för betygen. Vi måste fortsätta på den grund förskolan lägger hos våra elever. De lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi i skolan får inte  ge eleverna en alldeles för detaljstyrd ritning hur det lärandet ska se ut. De lär för deras skull inte för min!

Nu ska jag sätta igång med den där Kahooten som mina älsklingar efterfrågat!

… Trots att jag redan ligger back med veckans planeringstid på grund av firandet av FN-dagen på vår skola..

Kommentera