Gunilla Gerdvall

 

gunillaMitt namn är Gunilla Gerdvall och jag är Sv/So-lärare för åk 1-7. Jag arbetar på Stocksätterskolan. På skolan är jag bland annat ansvarig för skolans elevråd som är ett led i den demokratiska processen som eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i. Mitt fokus ligger på att möta eleverna där de befinner sig, både kunskapsmässigt och socialt.

Vid ett besök i mitt klassrum kan du få ta del av det arbetssätt som jag, oavsett skolämne, använder mig av för att nå alla elever och få dem att nå en högre måluppfyllelse. Att alla elever blir sedda, hörda och bemötta med värme är kärnan i mitt pedagogiska arbete med mina elever samt att de känner sig delaktiga och har inflytande över sitt lärande. För mig är det viktigt att skolan är en trygg plats och att undervisningen sker på ett varierat och lustfyllt sätt.

Kontakta mig!

Kommentera