Veronie Lejonord

 

Mitt namn är Veronie Lejonord och jag arbetar på Stocksätterskolan som textillärare och undervisar också i IKT. Jag är IKT-ansvarig på min skola och är engagerad i att utveckla IKT som verktyg i undervisningen tex  bloggande,  som jag ser som ett verktyg för att öka elevernas inflytande och delaktighet samt gör elever till producenter i sitt lärande och inte bara konsumenter.

Våren 2014 hade jag förmånen att tillsammans med min dåvarande klass motta Webbstjärnans pris ”Årets klassblogg” och 2015 upprepades framgången då med årskurs 1.

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och mitt kunnande kring bloggande och då framförallt med bloggverktyget WordPress i Webbstjärnans regi och hur det används som ett verktyg i undervisningen.

Min egen blogg PedagogiskaPostits hittar du här!

 

 

Kommentera