Lena Hjärtsjö Larsson

 

lenaMitt namn är Lena Hjärtsjö Larsson. Jag är lågstadielärare och arbetar på Östansjö skola, i Plutos arbetslag som har hand om förskoleklass till årskurs 2. Under de senaste fem åren har jag, i en del av min tjänst, arbetat som språk-, läs- och skrivutvecklare inom hela Hallsbergs kommun.

På skolan jobbar jag mest med svenska och specialundervisning. Viktiga delar i min undervisning är  arbete med Språkbiten och läsförståelsestrategier samt att skriva sig till läsning med hjälp av iPads. Sedan hösten 2014 är jag även förstelärare och utvecklingsledare på skolan.

Kontakta mig!

Kommentera