Hanna Henriksen

 

hannaJag heter Hanna Henriksen och är förstelärare på Långängskolan. Mitt motto är att jag själv ska vilja vara elev i mitt klassrum.

Jag försöker ha god lärmiljö i mina klasser, att alla elever känner sig trygga och behövda. Det är tillsammans med andra vi utvecklas. Jag vill ha ett tillåtande klimat i klassrummet för att få det visar jag tydligt att jag lyssnar på alla elever och jag uppmuntrar eleverna att lyssna på varandra. Allas tankar räknas och oavsett om det är ”rätt eller fel” så bidrar eleverna till en viktig diskussion som leder oss vidare mot mer kunskap.

Jag har tydlig struktur i klassrummet. Det är struktur för hur olika praktiska saker går till men även struktur över hur undervisningen är uppbyggd. Eleverna känner igen sig och vet vad som komma skall. Jag är nyfiken på nya saker och testar gärna ett och annat i min undervisning.

Jag tycker det är spännande att jobba med bedömning för lärande och använder mig av en del BFL strategier.

Kontakta mig!

Kommentera

Lärande i första hand