Edvina Osmancevic

 

edvinaMitt namn är Edvina Osmancevic och jag är lärare på mellanstadiet på Stocksätterskolan. I mitt arbete strävar jag efter att skapa goda lärandemiljöer där språkutvecklande arbetssätt genomsyrar undervisningen i alla skolämnen. Jag strävar också efter att utveckla de olika bedömningsmetoderna (BFL) och den formativa bedömningen.

I en bra lärandemiljö är tryggheten en av de viktigaste byggstenarna. I en klass där alla är olika är det ytterst viktigt att skapa miljöer som bjuder till tolerans, respekt och hänsynstagande.  Det är viktigt att eleverna får påverka sitt lärande och sin skolsituation genom att kunna uttrycka sig fritt och framföra sina egna åsikter. I sin kunskapsutveckling måste eleverna ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och detta kan endast ske i en trygg miljö. I mitt arbete lägger jag stor vikt på värdegrunden och att skapa tillåtande klimat där olikheterna respekteras och där allas röster blir hörda.

Kontakta mig!

Kommentera