Frank Lind

Frank LindHär har du mig: Frank Lind! Jag är förstelärare med ett stort intresse för IT. Du hittar mig på Folkasboskolan i Pålsboda där jag är utvecklingsledare i arbetslag 7-9. Jag undervisar i engelska och spanska och gillar ordning och reda, tydlighet och effektivitet. De bästa pedagoger jag själv mött under mina studieår har visat en ödmjukhet inför lärande och sina elever, vilket jag försöker att ta med mig till mina lärtillfällen tillsammans med de elever jag möter. Jag jagar ständigt nya sätt att kunna använda webverktyg och vår digitala lärplattform för att skapa tydlighet för våra elever och förhoppningsvis även effektivisera mitt eget och andras arbetssätt.

En av utmaningarna vi lärare har är att våra elever har olika kunskaper, att de lär på olika sätt och i olika takt. Min vision är att jag genom att skräddary användning av digitala resurser – gärna tillsammans med andra pedagoger – ska kunna möta våra elever där de befinner sig i sitt lärande och hjälpa dem att utveckla sina förmågor och kunskaper på de sätt som passar oss!

Det mest fantastiska med IT i undervisningen?
Det är att eleverna och jag har hela världen bara ett klick bort!