Anna Hultsved

 

annaMitt namn är Anna Hultsved och jag är Ma-No lärare för åk 1-7. Jag jobbar på Fredriksbergs skola där jag undervisar i musik och No. När du besöker mina lektioner får du se elever som är delaktiga och aktiva.

Jag tror på det kollegiala lärandet, att alla lärare tillsammans besitter en massa kunskap och erfarenheter som vi behöver delge varandra, och ta vara på, för att kunna utvecklas. Jag tror att det är bra att i en liten grupp få träffas och lära av varandra, där det finns möjlighet att ta sig an en utmaning/frågeställning och tillsammans diskutera fram olika lösningar. Jag ställer gärna upp som handledare inom No där min roll är att vara samtalsledare och planera för träffarna utifrån era önskemål. Jag tror att det kan vara en del i att vi får måluppfyllelsen att öka.

 Kontakta mig!

Kommentera