Joakim Hammarlund

 

jockeMitt namn är Joakim Hammarlund och jag är lärare på Stocksätterskolan. Just nu arbetar jag mestadels med matematik och naturorienterande ämnen på mellanstadiet. Jag försöker hela tiden utveckla undervisningen så att jag når fram till eleverna. Att använda olika arbetssätt och variation i undervisningen är något som jag lägger stor vikt vid. Jag arbetar på ett sådant sätt att jag försöker synliggöra lärandet och  undervisningen för eleverna genom att visa på goda exempel och ha med kamratbedömning och diskussioner om måluppfyllelse som ett naturligt inslag. Att hela tiden arbeta formativt i dialog med eleverna är något jag värdesätter högt.

Kontakta mig!

Kommentera